6.14 La evaluación de proyectos y procesos culturales

Por David Roselló Cerezuela

BOULMETIS, John; DUTWIN, Phyllis. The ABCs of Evaluation: timeless
techniques for program and project managers. San Francisco: Jossey‐Bass, c2000. 207
p. ISBN 0787944327.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Evaluación de proyectos sociales. 5ª ed.
México: Siglo Veintiuno Editores, 2000. ISBN 968-23-1768-1.

GASCÓ HERNÁNDEZ, Milagros. L’avaluació de polítiques públiques culturals:
estudi empíric a l’Administració local [en línea]. Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya, 2003. 460 p. ISBN 84-393-6099-1. Disponible en:
https://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_estudis/21._l_aval
uaci__de_pol_tiques_p_bliques_culturals__estudi_emp_ric_a_l_administra/avaluaci
o.pdf

ROSELLÓ i CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. 6ª
ed. Barcelona: Ariel, 2011. 240 p. ISBN 978-84-344-6721-7.